นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบวชทุกศาสนา

 • จำหน่ายให้ในราคาร่วมทุนที่ประกาศแต่ละครั้ง
 • การสั่งซื้อต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาและนักบวช
 • ไม่ออกบิล VAT หรือบิลเงินสดให้ทุกกรณี
 • ไม่รับเช็ค และบัตรเครดิตทุกกรณี
 • รับเงินสด หรือโอนผ่านธนาคารเท่านั้น
 • นำไปใช้ในงานออกแบบได้ทุกกรณียกเว้นนำไปใช้เป็นฟอนต์อัตลักษณ์ องค์กรหรือนำไปใช้บ่อยๆ เป็นประจำในสื่อหลายประเภทหลายโอกาส

ผู้ใช้งานทั่วไป

 • จำหน่ายให้ในราคาปกติ
 • ไม่ออกบิล VAT หรือบิลเงินสดให้ทุกกรณี
 • ไม่รับเช็ค และบัตรเครดิตทุกกรณี
 • รับเงินสด หรือโอนผ่านธนาคารเท่านั้น
 • นำไปใช้ในงานออกแบบได้ทุกกรณียกเว้นนำไปใช้เป็นฟอนต์อัตลักษณ์ องค์กรหรือนำไปใช้บ่อย ๆ เป็นประจำในสื่อหลายประเภทหลายโอกาส

เอเจนซีโฆษณา สำนักพิมพ์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ หรือนำไปใช้เป็นฟอนต์อัตลักษณ์องค์กร หรือนำไปใช้บ่อย ๆ เป็นประจำในสื่อหลายประเภทหลายโอกาส

 • โปรดติดต่อทางอีเมล aksornsanan@yahoo.com หรือ inbox Facebook Theerawat Pojvibulsiri

หมายเหตุ
การจำแนกประเภทผู้ซื้ออยู่ในดุลยพินิจผู้ขายนะจ๊ะ

 

วิธีการสั่งซื้อฟอนต์

 1. ติดต่อทาง อีเมล aksornsanan@yahoo.com หรือ inbox Facebook Theerawat Pojvibulsiri
 2. รอรับการตอบกลับ
 3. โอนเงินทางธนาคาร, ATM หรือ Online Banking

  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
  ชื่อบัญชี นายธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
  เลขที่บัญชี 713-2-57070-6


 4. แจ้งการโอนเงินทางอีเมล aksornsanan@yahoo.com หรือ inbox Facebook Theerawat Pojvibulsiri พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 5. เมื่อตรวจสอบการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เซียมไท้จะจัดส่งไฟล์ฟอนต์ ให้ท่านทางอีเมล และจัดส่งบิลเงินสดให้ท่านทางไปรษณีย์ (ถ้าต้องการ)

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเท่านั้น

 • ซื้อ 1 ฟอนต์ ราคาปกติ
 • ซื้อ 2 ฟอนต์ ลด10%
 • ซื้อ 3 ฟอนต์ขึ้นไป ลด 15%
 
 
     

© 2015 Siam Type™ All Rights Reserved.