ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. ผู้สั่งซื้อแจ้งฟอนต์ที่ต้องการทางอีเมล aksornsanan@yahoo.com
2. รอรับการตอบกลับ
3. จากนั้นโอนเงินโอนเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM หรือ Online Banking

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
เลขที่บัญชี 713-2-57070-6

4. ผู้สั่งซื้อแจ้งการโอนเงินมาทางอีเมล aksornsanan@yahoo.com
พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
5. เมื่อตรวจสอบการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เซียมไท้™ จะจัดส่งฟอนต์ให้ท่านทางอีเมล

 
 
E-mail: siamtypefund@gmail.com | Facebook: Siamtype