ฟอนต์ปวนและเสรี (PUAN and SERI)
ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2016 (DEmark)
หมวดกราฟิกดีไซน์
โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และรางวัล Good Design Award 2016 (G-mark)
Category: Software/Services/Systems for commercial use and interface of commercial-use equipment
โดย Japan Institute for Design Promotion

ฟอนต์ลีลาศ (Leelas)
ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2015 (DEmark)
หมวดกราฟิกดีไซน์
โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และรางวัล Good Design Award 2015 (G-mark)
Category: Software/Services/Systems for commercial use and interface of commercial-use equipment
โดย Japan Institute for Design Promotionกิจกรรม Type Walk ครั้งที่ 2 จัดโดย Typographic Association of Bangkok (TAB) และ เซียมไท้
ทัศนศึกษารูปแบบตัวอักษรจากป้ายร้านค้าและสถานที่ต่างๆ ในเส้นทาง ถนนพระอาทิตย์ - ถนนสามเสน
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.


 
     

© 2015 Siam Type™ All Rights Reserved.