โครงการเซียมไท้จูเนียร์คือ การสร้างนักออกแบบฟอนต์รุ่นใหม่ในสถาบันการศึกษา
โดยการให้ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบฟอนต์และสนับสนุนให้เกิดการจำหน่ายฟอนต์ขึ้นจริง
โดยเซียมไท้ไม่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
หากท่านให้การสนับสนุนก็จะเป็นกำลังใจแก่น้องๆ
ที่อาจผลักดันให้เกิดนักออกแบบฟอนต์มืออาชีพต่อไปในอนาคต


Pukpin™ โดย ทัชชญา ธีระธนะโชติ
วิธีสั่งซื้อ โอนเงิน 300 บาท ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี ทัชชญา ธีระธนะโชติ เลขที่บัญชี 058-2-07088-3
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ inbox เพจ เซียมไท้
พร้อมแจ้งชื่อฟอนต์ที่สั่งซื้อ และอีเมลของท่าน
เซียมไท้จะจัดส่งฟอนต์ให้ท่านทางอีเมลครับ
หากต้องการซื้อมากกว่า 1 ฟอนต์


dirdir™ โดย ชวิศา แสงจันทร์
วิธีสั่งซื้อ โอนเงิน 300 บาท ธนาคารไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี ชวิศา แสงจันทร์ เลขบัญชี 202-239274-4
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ inbox เพจ เซียมไท้
พร้อมแจ้งชื่อฟอนต์ที่สั่งซื้อ และอีเมลของท่าน
เซียมไท้จะจัดส่งฟอนต์ให้ท่านทางอีเมลครับ
หากต้องการซื้อมากกว่า 1 ฟอนต์

Naratcha™ โดย นรัชชา เส็งเจริญ
วิธีสั่งซื้อ โอนเงิน 300 บาท ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี นรัชชา เส็งเจริญ เลขบัญชี 795-2-19907-7
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ inbox เพจ เซียมไท้
พร้อมแจ้งชื่อฟอนต์ที่สั่งซื้อ และอีเมลของท่าน
เซียมไท้จะจัดส่งฟอนต์ให้ท่านทางอีเมลครับ
หากต้องการซื้อมากกว่า 1 ฟอนต์

Anchisa™ โดย อัญชิสา วัฒนภิรมย์
วิธีสั่งซื้อ โอนเงิน 300 บาท ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี อัญชิสา วัฒนภิรมย์ เลขบัญชี 021-8-63732-9
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ inbox เพจ เซียมไท้
พร้อมแจ้งชื่อฟอนต์ที่สั่งซื้อ และอีเมลของท่าน
เซียมไท้จะจัดส่งฟอนต์ให้ท่านทางอีเมลครับ
หากต้องการซื้อมากกว่า 1 ฟอนต์

Natsawan™ โดย ณัฎสวัญจ์ ครุธจันทร์
วิธีสั่งซื้อ โอนเงิน 300 บาท ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี ณัฎสวัญจ์ ครุธจันทร์ เลขที่บัญชี 006-8-74337-0
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ inbox เพจ เซียมไท้
พร้อมแจ้งชื่อฟอนต์ที่สั่งซื้อ และอีเมลของท่าน
เซียมไท้จะจัดส่งฟอนต์ให้ท่านทางอีเมลครับ

 

หากต้องการซื้อมากกว่า 1 ฟอนต์
กรุณาโอนเงิน (ฟอนต์ละ 300 บาท) ไปที่ ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี ทัชชญา ธีระธนะโชติ เลขที่บัญชี 058-2-07088-3
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ inbox เพจ เซียมไท้
พร้อมแจ้งชื่อฟอนต์ที่สั่งซื้อ และอีเมลของท่าน
เซียมไท้จะจัดส่งฟอนต์ให้ท่านทางอีเมลครับ

 

 

 
     

© 2015 Siam Type™ All Rights Reserved.