เซียมไท้จูเนียร์

คือโครงการการสร้างนักออกแบบฟอนต์รุ่นใหม่ในสถาบันการศึกษา
ด้วยการให้ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบฟอนต์
และสนับสนุนให้เกิดการจำหน่ายฟอนต์ขึ้นจริง
โดยเซียมไท้ไม่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
หากท่านให้การสนับสนุนก็จะเป็นกำลังใจแก่น้องๆ
ที่อาจผลักดันให้เกิดนักออกแบบฟอนต์มืออาชีพต่อไปในอนาคต

โดยติดต่อซื้อฟอนต์โดยตรงกับน้องๆ ได้เลยครับ


Anchisa™ | โดย อัญชิสา วัฒนภิรมย์ | ติดต่อ
ราคา: 400 บาท

____________________________________________________________


dirdir™ | โดย ชวิศา แสงจันทร์ | ติดต่อ
ราคา: 400 บาท

____________________________________________________________


Naratcha™ | โดย นรัชชา เส็งเจริญ | ติดต่อ
ราคา: 400 บาท

____________________________________________________________


Natsawan™ | โดย นัฎสวัญจ์ ครุธจันทร์ | ติดต่อ
ราคา: 400 บาท

____________________________________________________________


Pukpin™ | โดย ธัชญา ธีระธนะโชติ | ติดต่อ
ราคา: 400 บาท
____________________________________________________________

 
 
E-mail: siamtypefund@gmail.com | Facebook: Siamtype