การร่วมทุน
เซียมไท้™ ได้ไอเดีย "ร่วมทุน" มาจากการทำธุรกิจในรูปแบบ "Crowd Funding" ในต่างประเทศ
คือ เมื่อนักออกแบบจะผลิตสินค้าจำหน่าย แต่ไม่มีเงินลงทุน
ก็จะประกาศให้คนที่สนใจมาร่วมลงทุน โดยมีการกำหนดราคา และระยะเวลาในการร่วมทุน
เมื่อนักออกแบบได้เงินเพียงพอแล้ว ก็จะสามารถนำเงินไปผลิตสินค้าออกมาได้
ผู้ที่มาร่วมลงทุนก็จะได้สินค้าไปใช้ในราคาที่ถูกกว่าราคาที่จำหน่ายจริง
หรือได้รับผลตอบแทนลักษณะอื่น ๆ ตามที่ตกลง

การร่วมทุนเป็นวิธีการตามแนวคิด “พาณิชย์นิด” ที่ เซียมไท้™ ยึดถือมาโดยตลอด
ซึ่งช่วยให้นักออกแบบพออยู่ได้ คนใช้ฟอนต์ก็สามารถเป็นเจ้าของฟอนต์ลิขสิทธิ์ได้ในราคาที่เอื้อมถึง
ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่เป็นการเอางานออกแบบมาจำหน่ายในราคาถูก
หลังจากหมดระยะเวลาการร่วมทุน ก็จะจำหน่ายฟอนต์ในราคาปกติ

ข้อกำหนดการร่วมทุน
• การร่วมทุนจะไม่ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
• การร่วมทุนไม่ใช่การลงทุนหรือซื้อหุ้นของเซียมไท้™ หรือทำให้ท่านได้สิทธิ์ในการใช้ฟอนต์
ทุกตัวของเซียมไท้™ แต่ท่านจะได้สิทธิ์การใช้ฟอนต์เฉพาะตัวที่ร่วมทุนเท่านั้น

ขั้นตอนการร่วมทุน
1. ผู้ร่วมทุนกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความประสงค์ร่วมทุน
2. เซียมไท้™ จะแจ้งรหัสการร่วมทุนกลับไปทางอีเมล
3. ผู้ร่วมทุนโอนเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM หรือ Online Banking

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
เลขที่บัญชี 713-2-57070-6

4. ผู้ร่วมทุนแจ้งการโอนเงินมาทางอีเมล siamtypefund@gmail.com
โดยระบุรหัสการร่วมทุน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
5. เซียมไท้™ ตอบรับการแจ้งโอนเงินทางอีเมล
6. เมื่อครบกำหนดเวลาการร่วมทุน เซียมไท้™ จะจัดส่งมอบฟอนต์ให้ท่านทางอีเมล

 

 
 
E-mail: siamtypefund@gmail.com | Facebook: Siamtype